Vinderprojektet

Arkitektkonkurrence

Bestyrelsen for Grønlands Nationalgalleri for Kunst udskrev den 23. august 2010 en indbudt projektkonkurrence blandt seks forhåndsinviterede nordiske arkitekttegnestuer fra hhv. Grønland, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Ved afleveringsfristens udløb den 9. november modtog udskriver fem forslag, idet det islandske firma helt uventet meddelte, at man ikke så sig i stand til at aflevere et forslag.

Formålet med konkurrencen var at få et konkret bud på, hvorledes det kommende galleri kan udformes ud fra en række forskellige krav og ønsker, oplistet i konkurrenceprogrammet.

Grønlandsk kunst er omfattende og rigt og kommer i dag slet ikke til sin ret formidlingsmæssigt (en stor del af galleriets samling befinder sig i øjeblikket i depot i Danmark på Frederiksborg Slot), og mange nulevende grønlandske kunstnere savner et værdigt og velegnet udstillingssted til deres kunst.

Det kommende Grønlands Nationalgalleri for Kunst

Bestyrelsens ambitionsniveau er højt, og forventningerne til konkurrenceresultatet tilsvarende store. Det er derfor en glæde at konstatere, at forventningerne med vinderforslaget er blevet indfriet. Vi står nu med et forslag, der sætter ikke bare ord, men også konkrete tegninger og billeder på muligheden for at realisere drømmen om et grønlandsk Nationalgalleri.

Bestyrelsen vil nu koncentrere sig om at afsøge finansieringsmulighederne for projektets videre udvikling.

DOMMERKOMITÉEN Januar 2011

Læs hele dommerkomitéens betænkning her (pdf)

Det kommende Grønlands Nationalgalleri for Kunst

Byggegrunden i Nuuk, ny placering

Nuuk by har afsat en attraktiv byggegrund til byggeriet af et Nationalgalleri med smuk udsigt over Nuuk fjord og Nordlandet.

Se kommuneplantillæg 1C37-1 (pdf)
Arkitektfirmaet BIGs analyse af ny placering (pdf)