Grønlands Nationalgalleri for Kunst

Prospekt 2020
Prospektet kan downloades som pdf og kan rekvireres i trykt form ved henvendelse til Elly Hauge på [email protected]

Illustrationer fra prospektet kan anvendes frit i forbindelse med omtale af Nationalgalleriet.

English version:
Greenland National Gallery of Art – Prospectus 2020 (PDF file)

Vinderprojektet

Nuuk by har afsat en attraktiv byggegrund til byggeriet af et Nationalgalleri med smuk udsigt over Nuuk fjord og Nordlandet.

Se kommuneplantillæg 1C37-1 (pdf)
Arkitektfirmaet BIGs analyse af ny placering (pdf)

Arkitektkonkurrence

Formålet med konkurrencen var at få et konkret bud på, hvorledes det kommende galleri kan udformes ud fra en række forskellige krav og ønsker, oplistet i konkurrenceprogrammet.

Grønlandsk kunst er omfattende og rigt og kommer i dag slet ikke til sin ret formidlingsmæssigt (en stor del af galleriets samling befinder sig i øjeblikket i depot i Danmark på Frederiksborg Slot), og mange nulevende grønlandske kunstnere savner et værdigt og velegnet udstillingssted til deres kunst.

Bestyrelsens ambitionsniveau er højt, og forventningerne til konkurrenceresultatet tilsvarende store. Det er derfor en glæde at konstatere, at forventningerne med vinderforslaget er blevet indfriet. Vi står nu med et forslag, der sætter ikke bare ord, men også konkrete tegninger og billeder på muligheden for at realisere drømmen om et grønlandsk Nationalgalleri.

Bestyrelsen vil nu koncentrere sig om at afsøge finansieringsmulighederne for projektets videre udvikling.

Dommerkomiteen, januar 2011

Læs hele dommerkomitéens betænkning her (pdf)

Kunstnere, hvis værker ejes af Grønlands Nationalgalleri for Kunst

Her ses en del af Grønlands Nationalgalleris allerede eksisterende samling, samt værker der tilhører Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

Fonden

Vi har brug for et sted hvor vi, befolkningen og besøgende, kan opleve grønlandsk kunsts særlige fokus på kunsten og livet, på myte og magi, på menneske og natur. Hvor den grønlandske kunst i fortid og nutid kan mødes.
Fonden blev dannet i 2006.

Grønlands Nationalgalleri, Nuuk bliver til virkelighed!

En kreds af billedkunstnere har i flere år arbejdet på at få oprettet et kunstmuseum i Grønland.

Komitéen til oprettelse af Grønlands Kunstmuseum bestod af Aka Høegh, Bodil Kaalund, Anne-Birthe Hove, Arnannguaq Høegh og Jens Rosing og de blev støttet af en museumsfagligt råd med bl.a. Christian Gether, ARKEN, Jesper Knudsen, Odsherred Kunstmuseum, Lars Kjærulf Møller, Bornholms Kunstmuseum, Jens Erik Sørensen, ARoS og Poul Erik Tøjner, Louisiana.

Fondens bestyrelse

Josef Motzfeldt, formand
Aka Høegh, næstformand
Bjørn Nørgaard
Avaaraq Olsen
Minik Rosing
Lars Kærulf Møller
Nuka Kleeman
Kristine Spore Kreutzmann
Aaja Chemnitz

Baggrunden

Komiteen til oprettelse af et grønlandsk kunstmuseum blev dannet i 2004.

Vi har brug for et sted hvor vi, befolkningen og besøgende, kan oplevelse grønlandsk kunsts særlige fokus på kunsten og livet, på myte og magi, på menneske og natur. Hvor den grønlandske kunst i fortid og nutid kan mødes.

Nuna Fond var først til at støtte os, det var ekstra dejligt at støtten kom fra Grønland! I januar 2006 blev fonden oprettet med det formål at etablere et kunstmuseum i Grønland. Midlerne fra Nuna Fond blev brugt til oprettelsen af fonden. Fra 2007 kom fonden på den grønlandske finanslov for en 4-årig periode, og denne periode skal bruges til udarbejdelse af projektet.

Det vigtigste for det kommende museum er den grønlandske kunst, men vi vil også gerne vise anden inuit kunst og nordisk kunst.

Vi vil lægge vægt på både det historiske og det nyeste indenfor grønlandsk kunst, vi må have vores arv i tankerne for at forstå samtiden, og vi vil gerne vise kontinuiteten.

Der er megen ‘hjemløs’ grønlandsk kunst – det vil vi gerne samle, og gøre det tilgængeligt for alle!

Formål

At etablere og drive et museum for kunst med hovedvægt på grønlandsk kunst og Grønlands kunstnere i bred forstand.

At erhverve kunstværker og opbevare samt udstille fondens og andres kunstværker.